Nejsem profesionální kuchař, jsem člověk, kterého baví vařit a dá se to docela i jíst

Jak založit kompost ?

8. května 2006 v 23:00 | Ing. Ladislav Novák |  Kompost
Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým rozkladem směsi sestávající zejména z rostlinných zbytků a mající deklarované kvalitativní znaky.
Kompost zakládáme na volné ploše zahrádky, nejraději někde ve stínu. Měla by to být v budoucnu hromada, alespoň 1m vysoká. Ne široká nízká kupa. Kompost by se měl zapařit, ale sám. Nejlépe je udělat bednění ze starých prken a 4 kůlů, stačí půdorys 1 m x 1 m a na výšku také asi 1 m. Taktéž je dobré použít třeba železniční pražce. Toto používám já na své zahradě.
Můžete sem dávat veškerý odpad ze zahrádky, ale měla by se vrstva odpadu (trávy, listí apod.) proložit vrstvou země ze zahrádky. V kompostu by mělo být 1/5 země a 4/5 různé organické hmoty. Když nashromáždíte asi 40 cm různého odpadu, poházejte to asi 10 cm země (hlíny). A znovu přihazujte odpad a pak zase zeminu. Jestliže převažuje tráva, pak než ji zasypete zemí, můžete ji posypat mletým vápencem (pokud máte lehčí zem), nebo páleným vápnem (na těžší zem). V každém případě můžete přidat i trochu Cereritu.
V kompostu se nesmí držet nadměrné množství vody, voda musí po velkých deštích odtéci.
Kompost nesmí přeschnout, je-li horko a teplo, kompost zavlažujeme, jinak plesniví.
Vrch kompostu udržujeme mísovitý, aby voda nestékala po bocích, ale vsakovala se dovnitř.
Kompost nikdy nesešlapáváme, kompost musí být vzdušný, aby mohlo probíhat tlení.
Do kompostu můžeme přidat jakýkoliv hnůj, rašelinu, popel nejlépe ze dřeva.
Zahradní zem a vzduch jsou v kompostu nutné, aby se infikoval užitečnými bakteriemi a docházelo k rozkladu zelené hmoty.
Kompost doděláme na podzim a nyní bude 1 rok zrát. Na jaře ho přeházíme na vedlejší kupu, odebíráme ho z boku, nikoliv po vrstvách, jak byl skládán, ale napříč, každou lopatu rozhodíme, aby se hmota provzdušnila, tady zase uděláme hromadu vyšší, než rozpláclou a nahoře zase mísu, aby voda nestékala a necháme v klidu do podzimu. Sem už nic nepřidáváme!! Od jara zase do dřevěné ohrady, nebo na místě původního kompostu zakládáme kompost nový.
Hotový kompost na podzim můžeme přehodit přes hrubé síto a nezetlelé stonky, větvičky, či dřívka přidáme ke kompostu novému. Toho bude ve správném kompostu jen minimum.
Kompost by neměl chybět na žádné zahradě. Vyhazováním nebo pálením zbytků rostlin totiž zahrádkář ochuzuje zahradu o cenné živiny. Jestliže jste na podzim shromáždili někde v odlehlém koutě zahrady zbytky plevelů, listí či odpadky z domácnosti, je teď nejvhodnější doba na důkladné přeházení všech těchto organických odpadků.
S přehazováním můžete začít i když je mráz. Mezi jednotlivé vrstvy listí, hlíny a dalších organických částí přidejte urychlovač kompostu, který pomůže všechnu hmotu rychleji rozložit a tím získat nejlepší výživu, jaká existuje.
Jak si vyrobit kompost
Kompost vzniká rozkladem organického odpadu na produkt bohatý na humus, který se používá k zlepšení zeminy ve Vaší zahradě. O tento proces se postarají bakterie, plísně a jiné půdní organizmy.
Pod pojmem organický odpad rozumíme zbytky zeleniny, ovoce a zahradní odpad, jako např. listí, větve stromů a keřů, odkvetlé květy, posekaná tráva, dále čajové lístky, kávová sedlina a vaječné skořápky.
Kompost podporuje půdní život, který zrychluje rozklad rostlinných zbytků. Kompost pomáhá k tomu, aby půda na Vaší zahradě byla kypřejší a rostliny mohly lépe růst. Půda pak pomaleji vysychá a lze ji snadněji obdělávat.
Tipy pro úspěšné kompostování
*Vyberte výhodné místo, nejlépe v polostínu. Kompostér není vhodné umístit na volné prostranství (příliš mnoho vody) nebo pod střechu (málo vody), ale např. pod strom.
* Zajistěte správný poměr materiálu, který chcete kompostovat. Poměr zeleného materiálu, jako jsou listí a zeleninový odpad, k hrubému materiálu, jako drcené větve, by měl být přibližně 3:1. Dbejte přitom, aby se ne všechny materiály přeměnily v kompost tak rychle, jako posekaná tráva.
* Nasypte do prostoru první vrstvu cca 25 cm z drcených větví, hrubšího materiálu. Potom můžete doplnit zbytek materiálu určeného ke kompostování. Po několika měsících změňte vrstvy tak, že spodní vrstva přijde nahoru. Přidejte také trochu vápna, které urychluje proces a zabraňuje překyselení.

Použití kompostu

Po přibližně 6 měsících můžete kompost použít. Udělejte to nejlépe v březnu a dubnu, v případě těžké, jílovité zeminy nejlépe na podzim. Použijte na 1 rok jednu vrstvu o síle asi 1,5 cm. Jako hnojivo a prostředek k zlepšení zeminy může být v okrasných a zelinářských zahradách kompost používán průběžně. Chcete-li úrodnou zeminu do květináčů, můžete kompost namíchat nejlépe napůl se zahradní hlínou.


Přeji Vám mnoho úspěchů při vytváření kompostu !
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama